Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Wij verplichten ons trainingen door te voeren overeenkomstig met de met onze opdrachtgevers afgesproken doelstelling.
 2. Wij verplichten ons de deelnemers persoonlijk op te leiden overeenkomstig hun effectieve mogelijkheden.
 3. Wij verplichten ons tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, stimulerende en motiverende trainingsmethode te hanteren.
 4. Wij verplichten ons zowel ten opzichte van de deelnemers als ten opzichte van de opdrachtgevers tot absolute discretie.
 5. Wij verplichten ons indien gewenst om onze opdrachtgevers op de hoogte te brengen van alle zaken die het succes van de training zouden kunnen verhinderen, met inachtname van de in punt 4 genoemde discretie.
 6. Wij verplichten ons strikt aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens in onvoorziene omstandigheden en in gevallen waar bijvoorbeeld door ziekte een vervanger voor de Training Manager moet worden ingezet.
 7. Onze opdrachtgevers verplichten zich ons uiterlijk 30 dagen voor een trainingsdag in kennis te stellen van een eventuele afwijking van de overeengekomen datum. Wanneer men zich niet aan de termijn van 30 dagen houdt zullen wij het gedeelte van het betreffende honorarium in rekening brengen (alleen voor interne trainingen).
 8. Reproductie van onze trainingsdocumenten of gedeelten daarvan kan alleen geschieden met onze schriftelijke toestemming.

Aanvullende voorwaarden Open Management Trainingen 

 1. De inschrijving voor een training kan kosteloos worden overgeschreven naar een andere training tot zes weken voor de eerste trainingsdag. Na deze periode is overschrijving naar een andere training mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  • Het honorarium voor de aanvankelijke inschrijving is voor 100% verschuldigd op de 1e trainingsdag van de training waarvoor werd ingeschreven.
  • De training waarvoor opnieuw wordt ingeschreven dient plaats te vinden binnen een jaar.
  • Voor de nieuwe inschrijving is 50% van het dan geldende honorarium verschuldigd op de 1e trainingsdag van de nieuwe training.
 2. Wij accepteren een annulering van een inschrijving tot 8 weken voor het begin van de training. Wanneer annulering plaatsvindt tussen 4 en 8 weken voor het begin van de training brengen wij 20% van het honorarium in rekening. Bij latere annulering brengen wij 100% van het honorarium in rekening.
 3. Aanwezigheid op de eerste trainingsdag is verplicht; bij afwezigheid worden de hierboven vermelde voorwaarden toegepast.

Nieuwsgierig?

Wil je eens anders kijken naar leiderschap? Wil je iets anders zien op het gebied van motivatie? Bel of mail ons gerust met vragen