Workshop 'Generaties in samenwerking'

‘De generaties verbinden’ Het potentieel van alle generaties benutten.

Waarom deze workshop?

Iedere organisatie wil het talent en de ervaring van mensen optimaal benutten, toch? Goede intenties en toch vinden mensen elkaar niet altijd in samenwerking. Eén van de oorzaken die we zien is het onbegrip over ‘de andere generatie’. Dit brengt frustratie, tijd- en energieverlies. ‘Waarom gaat Gen Z zo losjes om met afspraken maar zijn ze wel veeleisend?’ ‘Waarom vinden Boomers dat het altijd op hun manier moet?’ Voorbeelden van vragen die spelen.

Wat gaan we doen?

In een levendige workshop brengen wij de verschillende generaties binnen jouw organisatie bij elkaar. Het doel? Het ontrafelen van de dynamiek en het potentieel van intergenerationele samenwerking binnen organisaties. We staan stil bij de vragen die leven en het uitspreken van het mogelijke onbegrip dat er is. Om daarna met een verruimde blik op zoek te gaan naar de meerwaarde van werkelijk leren van elkaar en samenwerken. Alter your view!

Wat is het resultaat?

Na deze workshop hebben deelnemers meer begrip voor elkaar, weten zij welke verantwoordelijkheid zij zelf hebben en ook wat zij nodig hebben van de andere generatie. Er zijn concrete afspraken gemaakt en tools aangereikt om dit te bestendigen.

De opbrengst onder elkaar:

  • Herkennen van de kenmerken van de verschillende generaties en daar de kracht van zien.
  • Wederzijds begrip creëren (van hoofd naar hart).
  • Inzicht in wat nodig is om elkaar te vinden in de samenwerking. Wat brengt de ander en wat breng ik?
  • Plezier in samenwerking met elkaar aanboren, voorbij de vooroordelen.
  • Ideeën, tools en afspraken om in de praktijk samenwerking en verbinding te vergroten.

Wij maken de workshop op maat met inspirerende en energieke werkvormen en op basis van de concrete vragen en zorgen die er zijn binnen jouw organisatie.